Obchodní podmínky

Základní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mirrage.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).  

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (Mirrage) vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky. Kupní smlouva nenabyde platnosti pouze v případě, že z naší strany nebyla objednávka potvrzena. O takovém případě budete automaticky upozorněni. K nepotvrzení objednávky by mohlo dojít zejména v případě, že vámi objednaný výrobek není na skladě. Pokud by se měla vyskytnout jakákoli problémová situace s vaší objednávkou, budeme vás bezprostředně kontaktovat. Mirrage si vymezuje právo zrušit objednávky, které nesplňují náležité požadavky. 

Dostupnost zboží

Mirrage je aktualizován tak často, jak je to jen možné. Nemůžeme však ručit, že určitý výrobek bude vždy k dostání. Veškerá nabídka zboží je k dostání po dobu zásob na skladě. Pokud vám nejsme schopni objednané zboží dodat, upozorníme vás následně po přijetí objednávky. V případě, že za zboží bylo již zaplaceno, obratem navrátíme peníze.

Cena zboží a další ujednání

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo měnit ceny zboží nabízeného v tomto elektronickém obchodě. Cena zboží závazně objednaného kupujícím se rovná ceně tohoto zboží stanovené prodávajícím, tj. provozovatelem tohoto internetového obchodu, k okamžiku obdržení závazné objednávky prodávajícím. Mirrage si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli výrobek, změnit údaje nebo změnit jakýkoli obsah těchto stránek, a to kdykoli a bez předešlého upozornění.

Dodací podmínky  

Standardní dodací lhůta se liší způsobem doručení, který si vybírá kupující. Doručování zboží zajišťujeme prostřednictvím České Pošty a.s. Mirrage neručí za zboží během přepravy a nemůže tak zajistit náhradu škody způsobenou špatným zacházením dopravce. Kupující je povinen přijatou zásilku řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně ohlásit přepravci samotnému. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

Storno objenávky ze strany zákazníka  

Pokud si přejete zrušit objednávku, kontaktujte nás na info@mirrage.cz , do dopisu zahrněte: jméno zákazníka, číslo objednávky, datum objednávky. Pokud vaše zboží bylo již odesláno na vaši adresu, řiďte se pokyny z odstavce – Výměna / vrácení zboží.

Výměna / vrácení zboží  

V případě, že vámi objednané zboží nevyhovuje vašim představám, máte právo bez udání důvodu zboží vyměnit / vrátit v lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Podmínky jsou následující:

  • zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky (emailem na adresu info@mirrage.cz ). Zašleme vám protokol k zjednodušení celého procesu.
  • zákazník musí odeslat zásilku doporučeně na naši adresu (ne dobírkou) nejpozději do 14ti dnů od obdržení zásilky. Zákazník za zásilku ručí do doby převzetí do našich rukou, proto doporučujeme zásilku pojistit. Zasílací adresa je: Zděnek Stuchlík, Na Valech 3, Opava 1, 746 01.
  • vrácené zboží se musí jevit “jako nové”, tedy bez sebemenších známek poškození, opotřebení a znečištění. Zboží musí být navráceno v původním obalu, veškeré štítky, nálepky, loga atd. musí být stále pevně připevněny k výrobku.
  • vrácené zboží musí být zasláno zpět s originálem dokladu o koupi zboží v našem internetovém obchodě.

Veškeré případy jsou posuzovány jednotlivě a pečlivě osobou oprávněnou jednat za Mirrage. Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené, provedeme výměnu nebo vrácení financí. V případě výměny si zákazník vybere jakoukoliv věc z naší nabídky a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo ho uhradíme my, pokud vyměněná věc bude mít nižší hodnotu). V případě, že si zákazník přeje vrátit finance, musí v průvodním dopise napsat číslo účtu s žádostí o navrácení financí. Tato žádost musí být podepsaná. Vrací se pouze hodnota zakoupeného zboží, nikoliv poštovné. V případě, že zákazník nehradil u původní objednávky vzhledem k její výši poštovné, bude mu výše poštovného stržena z vrácené částky. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

Nárok na vrácení zboží zaniká v případě, že kupující nesplnil některou z výše uvedených podmínek.

Záruka / reklamace  

Naše výrobky jsou ruční výroby. Malé nedokonalosti jsou pro takový produkt typické. Pokud se však stane, že je výrobek vadný a reklamace bude vyřízena kladně, bude zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 2 roky. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem, dále na výrobky s kratší životní dobou než záruční dobou. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním či nesprávném užívání může být životnost textilních a jiných výrobků kratší než záruční doba.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. Zákazník také zodpovídá za nechtěné zboží až do doby přijetí vrácené zásilky zpět u nás. Ujistěte se, že použijete bezpečný způsob dopravy zásilky. Zároveň vám doporučujeme zásiku pojistit.

Před zasláním zpět na naši adresu doporučujeme, abyste nás zkontaktovali! Určíme vám reklamační číslo a pošleme vám reklamační protokol.. . Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

Adresa pro zasílání reklamací je: Zdeněk Stuchlík, Na Valech 3, Opava 1, 746 01.

Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace:

  • zboží je vráceno v původním obalu včetně veškerých štítků, nálepek, popisů apod.
  • zboží je navráceno včetně originálu daňového dokladu potvrzujícího koupi v našem internetovém obchodě
  • zboží je navráceno spolu s písemným oznámením vad obsahující též volbu nároku kupujícího
  • navrácené zboží splňuje všechny ostatní podmínky uvedené v tomto odstavci (Záruka/ reklamace).

Vyhrazujeme si právo na určování těchto obchodních podmínek a změny obsahu bez předešlého upozornění. Prosím navštivte tuto stránku vždy při každém nákupu.

Nákupní košík

0
image/svg+xml

Košík je prázdný

Pokračovat v nákupu